خستگی - کانون عاشقان شهادت

سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
درباره سایت
کانون عاشقان شهادت

گفتمان شهداء

جمله ای  از شهید محمد ابراهیم همت

شهادت، زیباترین، بالنده‌ترین و نغزترین کلام در تاریخ بشریت است، شهادت بهترین و روشن‌ترین معنی حقیقی توحید است و تاریخ تشیع خونین‌ترین و گویاترین تابلوی نمایانگر شکوه و عظمت شهید است

حقیقت اینست که هرچه بگوییم خسته شدیم ،بریده ایم ،اسلام دست از سرما برنمی دارد .حقیقت اینست که ما باید بمانیم وکاری که می خواهیم انجام بدهیم ، باید مشغول یک مطلب باشید و آن عشق است .اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قطع بریدن وعمل  زدگی و خستگی برایت مفهوم پیدا نمی کند


نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 88 آبان 17 6:30 صبح
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید