شهید راه عشق - کانون عاشقان شهادت

سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
درباره سایت
کانون عاشقان شهادت

شهید راه عشق

تا فروغ مهر جانان است شورافزاى جان‏

پرده‏ ى عشاق موید از نواى ناى جان‏

هرکه را پروانه‏ ى وصل رخ جانان دهند

نیست او را در طریق عاشقى پرواى جان‏

بر سر کوى وفا دلداده‏ ى روى نگار

ریزد اندر پاى دلبر گوهر رخشاى جان‏

در مصاف حق و باطل جلوه ‏گر بین هرکجا

پاکبازی هاى این دریادلان تا پاى جان‏

از ره حق‏ الیقین سازد شهید راه عشق‏

غوطه ‏ور در لجه ى خون گوهر یکتاى جان‏

در صف رزم‏ آوران راه دین حق شهید

جلوه‏ گر آیات حق میبیند از سیماى جان‏

دل صفاى دیگرى از مهر حق گیرد « صفا »

نغمه‏ ى الله ‏اکبر تا بود آواى جان

منبع : پایگاه جامع عاشورا


نویسنده :
تاریخ : دوشنبه 91 اسفند 14 9:39 صبح
برچسب ها :
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید