همسایه ها حق همسایه گری کجاست - کانون عاشقان شهادت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره سایت
کانون عاشقان شهادت

همسایه ها حق همسایه گری کجاست

ماهمسایه شهید رجایی بودیم و او نخست وزیرشده بود .اتفاقا همان روزها ما کمی کار تعمیرات ساختمانی داشتیم صبح روزی که مواد زاید بنایی را با شوهرم به کوچه می بردیم اواز نانوایی محل نان خریده بود و به منزل می رفت . ما رو دید و طبق معمول سلام کرد و گفت : کمک نمی خواهید شوهرم تشکر کرد و اظهار داشت : کار مهمی نیست ،اما او خیلی سریع نان را به منزل رساند و پیش ما برگشت و جدی استین رو بالا زد و با خلوص خاصش به کمک ما شتافت . هر چه اصرار کردیم و خواستیم او را ازاین کار باز داریم نپذیرفت و به کمکش ادامه داد و در همان حال تلاش گفت : همسایه بودن یعنی همین  


نویسنده :
تاریخ : شنبه 90 آبان 14 9:16 صبح
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید